Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach

Ul. Telemanna 1, tel. 68 470 28 70, 68 470 28 71
Strona głównaCennikiWodnikJesteś w dziale:

Pływalnia "Wodnik"

BASEN, SAUNA, SIŁOWNIA
 
1. Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
2.Osoby niepełnosprawne (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, opiekun osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wchodzi bezpłatnie)
3. Osoby po 60 roku życia (po okazaniu dowodu tożsamości)
4. Emeryci i renciści (po okazaniu ważnej legitymacji)
 
godzina pobytu na obiekcie od poniedziałku do soboty:
 
            - w godzinach 7.00 – 10.00:                         3zł
            - w godzinach 10.00 – 22.00:                       5zł
 
godzina pobytu na obiekcie w niedzielę:
 
            - w godzinach 8.00 – 10.00:                         3zł
            - w godzinach 10.00 – 22.00:                       5zł
 
5. Grupy zorganizowane 15 – osobowe (dzieci w wieku szkolnym)
 
- w godz.7.00 - 17.00:            3 zł od osoby/1 godz.*
 
*opiekun grupy wchodzi za darmo
 
6. Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny
 
7. Dorośli
 
godzina pobytu na obiekcie od poniedziałku do soboty:
 
- w godzinach 7.00 – 10.00:                        5zł
- w godzinach 10.00 – 22.00:                      8zł
 
godzina pobytu na obiekcie w niedzielę:
 
 - w godzinach 8.00 – 10.00:                        5zł
 - w godzinach 10.00 – 22.00:                      8zł
 
8. Grupy zorganizowane (Kluby Sportowe, Stowarzyszenia z terenu Żar)
 
   - 3 zł od osoby/ 1godz.*
 
*(grupy 15-osobowe)                                                                       
 
 
OPŁATA ZA BASEN POBIERANA JEST Z GÓRY ZA PIERWSZA GODZINĘ. KOLEJNE GODZINY POBYTU NA BASENIE ROZLICZANE SĄ JEDNOSTKOWO (1 JEDNOSTKA = 6 MIN) PROPORCJONALNIE DO WYKORZYSTANEGO PRZEZ KLIENTA CZASU ZGODNIE Z CENNIKIEM ZA GODZINĘ.
 
9. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub podmiotów, których statutowym celem jest:
  • prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania:  150 zł + VAT/za 1 m-c
  • prowadzenie innego typu komercyjnych zajęć rekreacyjnych takich jak np.: Aquaaerobik, Aquazumba itp.:   40 zł + VAT/za 1 godz.
mających zawartą umowę z MOSRiW z wyłączeniem szkół i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Żary, Gmina wiejska Żary oraz Powiat Żarski.               
 
KARNETY, BILETY RODZINNE
 
10. Karnet kwotowy (ważność 180 dni)
 
- wartość min. 50 zł + 10%
- wartość min. 100 zł + 15%
- wartość min. 150 zł + 20%
                                                          
* przy pierwszym zakupie karnetu do jego ceny doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł
 
11. Karnet zakładowy (minimalna wartość 60 zł, ważność 180 dni)
 
godzina pobytu na obiekcie od poniedziałku do soboty:
 
 - w godzinach 7.00 – 10.00:                        4zł
 - w godzinach 10.00 – 22.00:                      6zł
 
godzina pobytu na obiekcie w niedzielę:
 
 - w godzinach 8.00 – 10.00:                        4zł
 - w godzinach 10.00 – 22.00:                      6zł
 
12. Bilety rodzinne
 
1 dorosły + 1 dziecko:            10 zł/1 godz.
1 dorosły + 2 dzieci:               15 zł/ 1 godz.
1 dorosły + 3 dzieci:               20 zł/ 1 godz.
1 dorosły + 4 dzieci:               25 zł/ 1 godz.
2 dorosłych + 1 dziecko:         15 zł/1 godz.
2 dorosłych + 2 dzieci:            20 zł/1 godz.
2 dorosłych + 3 dzieci:            25 zł/1 godz.
2 dorosłych + 4 dzieci:            30 zł/1 godz.
 
13. Cennik nauki pływania
 
Cena za 1 godz. zajęć od 1 osoby
(*)Nauka pływania odbywa się cyklach 10-godzinnych/ podstawą rozpoczęcia kursu jest wypełnienie deklaracji  oraz wykupienie karnetu na 10 godzin nauki
NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI
 
Indywidualna
35,00
Grupowe:
2 osoby i więcej
25,00
 
NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH
 
Indywidualna
45,00
Grupowe:
2 osoby i więcej
36,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSKONALENIE NAUKI PŁYWANIA DZIECI (min. 4 osoby)
 
Grupowe: min. 4 osoby
30,00
 
 
 
 
 
Rodzaj płatności: gotówka, karta płatnicza
  • Baner: Promień Żary
  • Baner: UKS Chromik Żary
  • Baner: Wopr
  • Baner: ZOM
  • Baner: Unia Kunice
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
 
Baner: Baner-top-1